POGOJI POSLOVANJA

Obrazci za prenosObrazecza odstop od pogodbe | Obrazec za zamenjavo blaga
Preiti  na predložitev online reklamacije >>>

Prisrčno vas pozdravljamo na spletni strani našega podjetja – irisimo. Če boste brskali po tem spletnem mestu in ga uporabljali, potem se strinjate, da boste upoštevali in se držali naslednjih pogojev uporabe. Spodaj navedeni pogoji, skupaj z veljavnim pravilnikom o varstvu osebnih podatkov, urejajo razmerje med podjetjem IRISIMO s. r. o. in vašo osebo. Če se ne strinjate z nekaterimi točkami veljavnih pogojev, potem ne uporabljajte naše spletne strani. 

1. Spletno stran irisimo upravlja podjetje IRISIMO s. r. o., Bystrická cesta 5633/16A, 03401 Ružomberok, Slovaška, ID za DDV: SK2023439979. Na vseh straneh spletnega mesta predstavljajo izrazi „naše“, „nas“ in „mi“ podjetje IRISIMO s. r. o. Spletne strani, na katerih se trenutno nahajate, vključno z vsemi predstavljenimi informacijami, orodji in storitvami, ki jih strani ponujajo, so vam na voljo pod  pogojem, da se strinjate s pravili, pogoji in obvestili. Hkrati se strinjate, da se z obiskom teh spletnih strani in z nakupom kateregakoli ponujanega izdelka zavezujete, da boste upoštevali veljavne pogodbene pogoje, vključno z dodatnimi pogodbenimi pravili in pogoji. Pogodbeni pogoji veljajo brez izjeme za vse obiskovalce in uporabnike teh spletnih strani (kupce, prodajalce, trgovce ali ustvarjalce vsebin). Prosimo, pazljivo in natančno preberite pogoje, preden se odločite za uporabo naših storitev. Pogodbeni pogoji se nanašajo na trenutno stanje spletnih strani irisimo in tudi na dodane razširitve in funkcije v prihodnosti. Pogodbeni pogoji se lahko spremenijo in zato se morate, pred vsako uporabo teh strani, prepričati, da ste seznanjeni s trenutno različico. Podjetje IRISIMO s. r. o. si pridržuje pravico, da spremeni, popravi in dopolni katerokoli točko pogodbenega pogoja po lastni presoji in potrebah.

2. Pogoji prodaje prek spleta

Z uporabo teh spletnih strani se strinjate s pogodbenimi pogoji ter izjavljate, da se, v svoji državi in v kraju stalnega prebivališča, štejete za odraslo osebo, in da se strinjate, da jo lahko uporabljajo mladoletne osebe, ki so vam zaupane v varstvo. Blago in storitve, ki jih ponujajo te spletne strani, se ne smejo uporabiti za nobeno nezakonito dejavnost ali nedovoljene namene, ki bi kršili zakonodajo, veljavno v vaši jurisdikciji, vključno z avtorskimi pravicami. Zagotoviti morate varnost uporabe in se prepričati, da z vaše strani ne more priti do prenosa računalniških virusov, zlonamerne programske opreme ali drugih nevarnih in uničujočih kod. Pri zavestnih in nezavednih kršitvah teh pogojev smo pooblaščeni, da vam preprečimo pristop do naših storitev.

3. Splošni pogoji

Brez navedbe razloga si pridržujemo pravico, da vam kadarkoli ne ponudimo storitve v celoti ali delno. Informacije, ki jih posredujete našemu podjetju, z izjemo podatkov o plačilni kartici, se lahko prenašajo v nešifrirani obliki prek omrežij različnih tipologij, odvisno od zahtev teh omrežij. Informacije s podatki s plačilnih in kreditnih kartic se vedno prenašajo v šifrirani obliki. Z uporabo spletnega mesta irisimo se strinjate, da v nobenem primeru ne boste kupljenega blaga ali storitve prodajali naprej z namenom ustvarjanja dobička in da objavljene vsebine ne boste kopírali, reproducirali ali podvajali brez našega pisnega dovoljenja.

4. Pravilnost in popolnost objavljenih podatkov

Podjetje IRISIMO s. r. o. ni odgovorno za pravilnost, popolnost in aktualnost objavljenih informacij. Besedno in slikovno gradivo, ki tvori vsebino te spletne strani, je splošne, informativne narave in brez soočenja in primerjave s natančnejšimi, popolnejšimi in aktualnejšimi viri ne bi smelo biti vodilo pri odločanju. Z brskanjem in uporabo naših spletnih strani prevzemate na sebe odgovornost za sledenje spremembam vsebine. Pridržujemo si pravico do sprememb in dopolnitev informacij, vendar ta pravica ni naša odgovornost.

5. Izdelki

Izbrani izdelki in storitve so na voljo izključno prek spletne prodaje. Na izdelke in storitve, katerih količina je lahko številčno ali časovno omejena, se nanašajo pogoji, ki veljajo pri vrnitví blaga. Kljub prizadevanju, ki smo ga posvetili temu, da ujamemo oblike in barve ponujanega blaga, ne moremo zagotoviti pravilnega barvnega prikaza na vseh vrstah prikazovalnih naprav. Opisi, značilnosti in parametri ponujenih izdelkov in storitev se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli iz prodaje umaknemo katerikoli izdelek. Kot prodajalec ne prevzemamo odgovornosti za to, da bo pri nas kupljeno blago ali storitev izpolnjevalo vaša pričakovanja. V posebnih, posamezno obravnavanih primerih, lahko omejimo količino izdelkov in jih ne dostavimo določenim državam ali regijam.

6. Netočne in napačne informacije

V redkih primerih se lahko na spletni strani irisimo pojavijo informacije o ceni, razpoložljivosti, značilnostih blaga ali stroških dostave, ki vsebujejo netočnosti, napake v besedilu ali pa so nepopolne. Pridržujemo si pravico, da te informacije kadarkoli spremenimo, dopolnimo ali posodobimo. V primeru, da so te informacije povzročile zavajajoč vtis, na podlagi katerega je bilo narejeno naročilo, imamo pravico to naročilo, brez navedbe razloga, preklicati. Nismo dolžni spreminjati, posodabljati in dopolnjevati informacij, objavljenih na spletni strani, vključno s cenami in pristojbinami, razen če to zahteva zakon. 

7. Fakturiranje in točnost podatkov

Imamo pravico zavrniti ali spremeniti katerokoli prejeto naročilo. Po lastni presoji smo upravičeni zavrniti ali spremeniti naročilo v primeru pretirane količine naročenih izdelkov in v primeru suma, da gre za naročila od prodajalcev ali distributerjev. Omejitve lahko vključujejo naročila z istega računa stranke, iste plačilne kartice, istega naslova za dostavo, istega naslova za izstavitev računa ali iste telefonske številke. Na podlagi navedenega se strinjate s tem, da v svojem računu stranke navedete resnične, točne in popolne informacije, vključno s posodobljenimi podatki o plačilnih karticah, tako da lahko brez odlašanja izvršite plačilno transakcijo za vaše naročilo.

8. Osebni podatki in njihovo varstvo

8.1. Pogodbeni stranki se strinjata, da je kupec, v primeru da je fizična oseba, dolžan prodajalcu v naročilu posredovati svoje ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, vključno s poštno številko, telefonsko številko in e-poštni naslov, za namene izpolnjevanja storitev in dostave naročila.

8.2. Pogodbeni stranki se strinjata, da je kupec, v primeru da je pravna oseba, dolžan prodajalcu v naročilu posredovati svoje poslovno ime, naslov registriranega sedeža, vključno s poštno številko, identifikacijsko številko za DDV (če mu je bila dodeljena), telefonsko številko in e-poštni naslov, za namene izpolnjevanja storitev in dostave naročila.

8.3. Kupec, ki se je registriral v spletni trgovini, lahko kadarkoli preveri in spremeni posredovane osebne podatke in tudi prekliče svojo registracijo po prijavi na spletni strani spletne trgovine v deluhttps://www.irisimo.si/account/profile, tako daizpolni obrazec Zahtevek za izbris digitalnih sledi“.

8.4. Prodajalec s tem oznanja kupcu, da v smislu člena 6 odd. 1 črke b) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta (EU) z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov), (v nadaljnjem besedilu:Uredba“), prodajalec kot operater informacijskega sistema obdeluje osebne podatke kupca v procesu sklepanja pogodbe brez soglasja zadevne osebe, saj obdelavo osebnih podatkov kupca opravi prodajalec v okviru predpogodbenih razmerij s kupcem,kerje obdelava osebnih podatkov kupca nujna za izpolnitev kupoprodajne pogodbe v kateri kupec nastopa kot ena od pogodbenih strank.

8.5. V smislu člena 6 odd. 1 črke f) Uredbe lahko prodajalec, po dostavi naročenega blaga oz. storitve kupcu, na podlagi legitimnega interesa obdeluje osebne podatke kupca tudi za namene neposrednega trženja in pošilja na e-poštni naslov kupca informacije o novih izdelkih, popustih in akcijah na ponujeno blago oz. storitev.

8.6. Prodajalec se zavezuje, da bo obdeloval in hranil kupčeve osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo Slovaške republike.

8.7. Prodajalec izjavlja, da bo v skladu s členom 5 odd. 1 črke a) in črke b) Uredbe kupčeve osebne podatke pridobival izključno za namen, ki je naveden v pogojih poslovanja.

8.8. Prodajalec izjavlja, da bo za namene, ki niso navedeni v pogojih poslovanja, pridobival kupčeve osebne podatke vedno na ustrezni pravni podlagi, hkrati pa zagotavlja, da bo osebne podatke obdeloval in uporabljal izključno na način, ki je skladen z namenom, za katerega so bili zbrani in jih ne bo povezoval z osebnimi podatki, ki so bili pridobljeni za drug namen ali za izpolnitev kupoprodajne pogodbe.

8.9. Kupec je pred pošiljanjem naročila izzvan, da z odkljukanjem polja pred oddajo naročila potrdi, da mu je prodajalec na dovolj razumljiv in nedvomljiv način naznanil:

a) svoje identifikacijske podatke, ki so navedeni v členu 1 pogojev poslovanja, ki dokazujejo identiteto prodajalca,

b) kontaktne podatke prodajalca oz. osebe, ki je odgovorna za prodajo,

c) namen obdelave osebnih podatkov, katerim je sklenitev kupoprodajne pogodbe med prodajalcem in kupcem in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov,

d) da je kupec dolžan posredovati zahtevane osebne podatke za namen sklenitve kupoprodajne pogodbe ter izpolnjevanje storitev in dostavo naročila,

e) če obdelava temelji na členu 6 odd. 1 črke f) Uredbe, da je zakoniti interes, za kateri si prodajalec prizadeva, neposredno trženje,

f) identifikacijske podatke tretje osebe, ki je podjetje, ki kupcu naročeno blago dostavi, oz. identifikacijske podatke drugih prejemnikov ali kategorij prejemnikov osebnih podatkov, če le-ti obstajajo,

g) obdobje hrambe osebnih podatkov, oz. merila za njegovo določitev.

8.10. Prodajalec izjavlja, da bo osebne podatke obdeloval v skladu z etičnimi načeli in deloval na način, ki ni v nasprotju z Uredbo ali katerimkoli drugim zavezujočim pravnim predpisom, niti se jim ne bo izogibal.

8.11. Prodajalec v skladu z Uredbo preskrbi kupcu, katerega podatke obdeluje, naslednje informacije:

a) podatke o identiteti in kontaktne podatke prodajalca in, v določenih primerih, podatke zastopnika prodajalca,

b) kontaktne podatke morebitne odgovorne osebe,

c) namen obdelave, za katero so podatki namenjeni in pravno podlago za obdelavo,

d) če obdelava temelji na členu 6 odd. 1 črke f), zakonite interese, za katere si prizadeva prodajalec ali tretja oseba,

e) krog prejemnikov ali kategorije prejemnikov osebnih podatkov, če le-ti obstajajo,

f) kjer je to ustrezno, informacijo o tem, da prodajalec namerava prenesti osebne podatke v tretjo državo ali mednarodno organizacijo,

g) obdobje hrambe osebnih podatkov, oz. merila za njegovo določitev

h) informacije o obstoju pravice, da od prodajalca lahko zahteva dostop do svojih osebnih podatkov in pravice do popravka, izbrisa ali omejitve obdelave ali pravice do ugovora proti obdelavi osebnih podatkov, pa tudi pravice do prenosljivosti podatkov,

i) pravice do vložitve pritožbe pri nadzornem organu,

j) informacije o tem, ali je posredovanje osebnih podatkov pravna ali pogodbena obveznost., ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ali mora kupec posredovati osebne podatke, kot tudi morebitne posledice, če teh podatkov ne posreduje,

k) obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno s profiliranjem

Kupec ima pravico od prodajalca zahtevati kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo, in prav tako ima pravico zahtevati vse zgoraj navedene informacije. Za vse dodatne kopije, ki jih kupec zahteva, se zaračunava pristojbina, ki ustreza upravnim stroškom za izdelavo kopije.


8.12. Če kupec uveljavi svojo pravico iz odstavka 8.11 v pisni ali elektronski obliki in iz vsebine njegove zahteve sledi, da uveljavlja svojo pravico iz odstavka 8.11, potem velja, da je bila zahteva vložena v skladu s to Uredbo.

8.13. Kupec ima pravico pri prodajalcu ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov, za katere domneva, da so bili ali da se obdelujejo za namene neposrednega trženja, vključno s profiliranjem v obsegu, v katerem se nanaša na neposredno trženje. Če kupec nasprotuje takšni obdelavi, prodajalec prekine obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja od dneva dostave ugovora prodajalcu, osebni podatki zadevnega kupca pa se več ne morejo in ne smejo obdelovati za te namene.

8.14. Če kupec sumi, da se njegovi osebni podatki obdelujejo nezakonito, lahko vloži pritožbo pri Uradu za varstvo osebnih podatkov Slovaške republike. Če kupec ni v celoti pravno sposoben, lahko njegove pravice uveljavlja zakoniti zastopnik.

8.15. Prodajalec sprejme ustrezne ukrepe z namenom, da kupcu posreduje vse informacije, ki so navedene v točki 8.11, v jedrnati, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki, formulirane jasno in preprosto. Prodajalec posreduje informacije v elektronski obliki ali na druge načine, ki so v skladu z Uredbo, odvisno od dogovora s kupcem.

8.16. Prodajalec posreduje informacije o ukrepih, ki so bili sprejeti na zahtevo kupca brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa v roku enega meseca po prejemu zahteve.

8.17. Prodajalec s tem obvešča kupca da se, zaradi izvajanja sklenjene pogodbe, pri obdelavi osebnih podatkov kupca domneva, da bodo osebni podatki posredovani in dani na voljo naslednjim tretjim osebam, oz. krogu prejemnikov:
Računovodja in plače – Diana Odorčáková – RAČUNOVODSTVO, Janovčíková 625, Likavka, ID številka: 45306966
Dobavitelj aplikacije za spletno trgovino – Elicase, d.o.o., M. Kopernika 22, 91 701 Trnava, ID številka: 46863524
Pošiljatelj: FROGMAN d.o.o., Komenského 25, 76302 Zlín, ID številka: 494346249. Cene in obseg storitev

Brez predhodnega obvestila imamo pravico spremeniti cene ponujanega blaga. Pooblaščeni smo kadarkoli spremeniti cene in obseg storitev. Nismo odgovorni kupcu ali tretjim osebam za spremembo cene, prenehanje opravljanja storitve ali omejitev ponudbe.

10. Ocene, komentarji, prispevki

Pridržujemo si pravico do spreminjanja, odstranjevanja, kopiranja, objavljanja in nadaljnje uporabe vseh tekstovnih informacij in drugega gradiva, ki so bili objavljeni na naši spletni strani v obliki komentarjev, ocen izdelkov, povratnih informacij ali vprašanj in odgovorov, v katerikoli obliki in na kateremkoli mediju. Nismo dolžni odgovoriti na pripombe in nismo dolžni plačati odškodnine. Imamo pravico, vendar ne tudi dolžnost, spremljati, urejati ali odstranjevati vsebine, ki so v nasprotju z dobro moralo in zakonom ali kršijo intelektualno lastnino tretjih oseb, vključno z blagovnimi znamkami, zasebnostjo, osebnostjo, avtorskimi pravicami in lastninsko pravico. Preden dodate vsebino na naše spletne strani, se strinjate, da ne bo vsebovala nezakonitega, zlonamernega, žaljivega, obscenega, obrekljivega in drugega gradiva, ki je v nasprotju z dobro moralo, in da ne bo ogrozila delovanja spletne strani in zagotavljanja storitev. Ko komentirate in komunicirate z nami, morate navesti svoj obstoječi e-poštni naslov, ki ga uporabljate. Za komentarje in druge informacije, ki jih tretje osebe objavijo na irisimo.si, ne prevzemamo nobene odgovornosti.

11. Prepovedana uporaba

Vsebina, objavljena na teh spletnih straneh in spletne strani same, so predmetom, razen prepovedi, ki so navedene v pogodbenih pogojih, tudi prepovedi nezakonite uporabe; kršitev mednarodnih, zveznih ali državnih predpisov in ureditev ter kršitev pravic intelektualne lastnine ali pravic intelektualne lastnine tretjih oseb. Tako vsebina kot tudi spletne strani same ne smejo biti sredstvo nadlegovanja, žaljenja, oškodovanja, obrekovanja, diskriminacije na podlagi spola, rase, porekla, starosti ali invalidnosti. Prav tako jih je prepovedano uporabljati kot nosilce informacij za prenos virusov, nezaželene pošte ali druge zlonamerne programske opreme, ki lahko škodijo ali omejijo storitev, zbirajo informacije o strankah, spreminjajo varnostne funkcije katerekoli povezane spletne strani in nameravajo opravljati goljufive transakcije. Pri zavestnem in nezavednem kršenju teh pogojev imamo pravico preprečiti dostop do naših storitev.

12. Prenehanje pogodbe

Pogodbeni pogoji veljajo, dokler ena stran ne odpove pogodbe. Odpoved pogodbe s strani kupca je izvršljiva kadarkoli s pisnim obvestilom prodajalcu, da prekinja pogodbo ali pa preneha uporabljati naše spletne strani. Obveznosti pogodbenih strank, ki so nastale pred datumom prenehanja pogodbe, ostanejo veljavne za vse pravne namene. V primeru, da presodimo ali posumimo, da ste kršili pogodbene pogoje, smo upravičeni do odpovedi pogodbe brez predhodnega obvestila, vi pa ostanete odgovorni za vse neporavnane zneske, ki so veljali do dneva prenehanja pogodbe.

Nezmnožnost uporabiti ali izvršiti kakršnokoli pravico ali opravljanje  pogodbenih pogojev ne pomeni, da se tem pravicam odrekamo. Pogodbeni pogoji so celotno besedilo sporazuma in razumevanja med pogodbenima stranema in je nadrejeni dokument nad vsemi prejšnjimi ali sedanjimi sporazumi, predlogi in obvestili v pisni in ustni obliki. Katerekoli dvoumnosti pri razlagi pogodbenih pogojev ni mogoče interpretirati proti predlagatelju.

Navedeni pogodbeni pogoji in vse ločene pogodbe, povezane z opravljanjem storitev, se urejajo in interpretirajo v skladu z zakoni Slovaške republike.

Če imate kakršnakoli vprašanja glede pogodbenih pogojev, se obrnite na naše podjetje na e-poštni naslov: info@irisimo.si

13. Spletno reševanje sporov

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register